VietSchool

(Dành cho người phụ trách xếp thời khóa biểu)

VietSchool

(Dành cho học sinh và giáo viên)

VietSchool

Hướng dẫn sử dụng xếp TKB Online

TÀI LIỆU (WORD) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TẢI FILE
1. VIETSCHOOL - BA BƯỚC SẮP TKB
2. VIETSCHOOL.TKB - HƯỚNG DẪN 1 MÔN 2 GIÁO VIÊN DẠY
3. VIETSCHOOL.TKB - THÊM LỚP